2. FF Frühjahrsübung 2014

Starke Rauchentwicklung im Dölsacher Kirchturm. Einsatz mit 3 ATS Trupps. EL OBM Stocker Andreas, Mannschaftsstärke Tank 1:8, LF 1:10, KLF 1:16. 12 ATS Träger.